Lohjan Maru mukana kouluttamassa uutta osaamista

Lohjan Maru tekee yhteistyötä Luksian, Länsi-Uudenmaan koulutusyhtymän kanssa uusien ammattilaisten kouluttamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoonsa kuuluvasta ammattitaidosta ja tutkinnon perusteiden tavoitteista aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuva opiskelu on suunniteltua, ohjattua ja arvioitua ja siinä otetaan huomioon koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman lisäksi opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Ammattitaitojen lisäksi työharjoittelija saa arvokasta työkokemusta sekä oppii työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-, ryhmä- ja ongelmanratkaisutaitoja. Harjoittelu voi vahvistaa harjoittelijan ajatusta valmistumisesta ja työhön siirtymisestä. Harjoittelun jälkeen työntekijällä on parempi käsitys siitä, millainen tuleva ammatti on käytännössä.

Lohjan Marulle työharjoittelijat tuovat mukanaan oppilaitoksesta uutta ajantasaista tietoa sekä uusia näkökulmia. Parhaimmillaan hyvin sujunut työharjoittelu voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen.

Syksyllä 2017 Lohjan Marulla oli työharjoittelussa Antti Pohjonen, joka suoritti yhdeksän viikon työharjoittelun osana laboratorioalan perustutkintoa. Pohjonen haki Lohjan Marulle harjoitteluun, koska koki harjoittelupaikan vastaavan oppimistavoitteita. Koulussa oli etukäteen harjoiteltu mm. erilaisten mittausten tekoa ja niiden dokumentointia, mutta työharjoittelussa tuli opittua myös paljon uusia asioita. Pohjosen mielestä työharjoittelussa oli mielenkiintoisia työtehtäviä ja harjoittelu oli hyödyllinen kokemus. Harjoittelun aikana koulussa opitut sekä itse työelämän asiat ovat syventyneet.

 

dav