Kontakt

Postadress: E-post: office(at)lohjanmaru.fi
P.O.Box 17 Telefon: +358 290 031 199
FI-08501 Lojo Momsnummer: FI06880176
Besöksadress: Beställningar: orders(at)lohjanmaru.fi
Grävmaskinsgatan 5
FI-08200 Lojo
Personliga e-postadresser är formatet                förnamn.efternamn@lohjanmaru.fi
Robert Engström
Styrelse Ordförande
robert.engstrom(at)lohjanmaru.fi
+358 44 730 5778
Jan Sukanen Max Nurmi
Försäljning i Sverige och Estland Försäljning i Finland
Smältlimsutrustning, Smältlim och  Vattenbaserade lim Smältlim, Vattenbaserade lim och Smältlimsutrustning
jan.sukanen(at)lohjanmaru.fi max.nurmi(at)lohjanmaru.fi
+46-(0)72 555 42 42

+358 400 202 400

+358 40 7239 111
Maria Zinck Lotta Boman
Kundservice, fakturering och logistik Försäljnings- och inköpsreskontra
maria.zinck(at)lohjanmaru.fi HR
+358 44 730 5770 lotta.boman(at)lohjanmaru.fi
+358 44 530 5773