Kontakt

Postadress: E-post: office(at)lohjanmaru.fi
P.O.Box 17 Telefon: +358 290 031 199
FI-08501 Lojo Momsnummer: FI06880176
Besöksadress: Beställningar: orders(at)lohjanmaru.fi
Grävmaskinsgatan 5
FI-08200 Lojo
Personliga e-postadresser är formatet                förnamn.efternamn@lohjanmaru.fi
Robert Engström
Fabrikschef
robert.engstrom(at)lohjanmaru.fi
+358 44 730 5778
Max Nurmi Tea Jumppanen
Försäljning Försäljnings- och inköpsreskontra
max.nurmi(at)lohjanmaru.fi Logistik
+358 40 7239 111 tea.jumppanen(at)lohjanmaru.fi
+358 (0) 44 730 5772
 Lotta Boman Kundservice
Försäljnings- och inköpsreskontra office(at)lohjanmaru.fi
HR / Logistik +358 290 031 199
Föräldraledig